Topografik Haritaların Kullanılma Yerleri

Topografik ölçmeler sonunda meydana getirilen harita ve planlar pek çok mühendislik projelerinin temel dayanağıdır.

Topografik Haritaların Kullanılma Yerleri
Topografik Haritaların Kullanılma Yerleri

Topografik ölçmeler sonunda meydana getirilen harita ve planlar pek çok mühendislik projelerinin altlığını oluşturur. Bu tür projelerinin yapılmasında temel olarak kullanılan haritaların yapım maliyeti projedeki toplam maliyetin çok küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Oysa ki harita projelerinin yeterli incelikte olmaması veya zamanında üretilmemesi çok daha önemli ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu noktada bir çok mühendislik projelerinde altlık olarak kullanılan bu temel projelerin öneminden bahsetmiş olduk.  

Araziye ilişkin pek çok mühendislik projesinin hazırlanmasında önce arazinin belirli oranlarda küçüktülmüş bir modeli olarak bahsettiğimiz haritalar üzerinde çalışılır. Daha sonra yapılması tasarlanan projeler (Tasarı) ilk olarak üretilmiş temel harita yani araziye uygulanır.

Topografik haritalar; Taşınmazların sınırları ile büyüklüklerinin tespiti için Kadastro ölçmelerinde, Ulaşım ve Haberleşme için Yol ölçmelerinde, Su altı inşaatı, Su rezervuarlarının tespiti için Hidrografik ölçmelerde, Maden yataklarının tespiti için Maden ölçmelerinde, Şehir yollarını yapımı, Kanalizasyon işleri için Şehir ve İmar uygulamalarındaki çalışmalarda ve diğer Bayındırlık çalışmalarında kullanılmaktadır.