Harita ve Plan Tanımı

Harita, ölçme kurallarına göre her hangi bir arazi parçasının belirli bir projeksiyon sistemine göre doğal ve yapay unsurları ölçülmüş ve yapılan bu ölçümün belirli bir oranda / ölçekte küçültülerek, bir düzlem üzerine iz düşümü olacak şekilde, çizgi ve özel işaretler ile gösterilmiş benzeridir.

Harita ve Plan Tanımı
Harita ve Plan Tanımı

Harita, ölçme kurallarına göre her hangi bir arazi parçasının belirli bir projeksiyon sistemine göre doğal ve yapay unsurları ölçülmüş ve yapılan bu ölçümün belirli bir oranda / ölçekte küçültülerek, bir düzlem üzerine iz düşümü olacak şekilde, çizgi ve özel işaretler ile gösterilmiş benzeridir. Haritayı sıradan bir resim veya çizimden ayıran tarafı, Haritalar her hangi bir arazi parçasını belirli bir projeksiyon sistemi dahilinde arazi üzerinde ki belirgin doğal veya yapay olan detayların ölçülmesi ve bu ölçümlerinde belirli bir ölçeğe göre küçültülerek çizilmesidir. Ölçme kurallarında ilgili şeklin kontrolü çizimin sağlayacak ölçülerin yapılması anlaşılmalıdır. Örneğin dörtgen şeklindeki bir parselin ölçülmesinde kenarlar ilave olarak en az bir köşegeninde ölçülmesi gerekir.

Projeksiyon sistemi ise içerisine yeryüzü bilgilerinin işlendiği bir yüzey olup, bu yüzeyin düzlem, silindir yada koni şeklinde olmasıdır. Projeksiyonları birbirinden ayıran tarafı yüzeyin işlenildiği şekildir. Silindir veya Koni şeklinde ki bir Projeksiyon düzlem haline getirilebilmesi için bu projeksiyonun ana doğruları boyunca kesilerek düzleme açılabilir. Açılarak oluşan bu düzlem ise harita düzlemidir. Özel işaretler ise haritanın taşıdığıbilgileri göstermede kullanılan biçim ve boyutlarıharita ve yapım yönetmeliklerinde belirtilmiş çizgi ve şekillerdir.